• 20191029_141928
  • 20191029_125123
  • 20191029_123332
  • 20191029_123456
  • 20191029_123339
  • 20191029_123351
  • 20191029_123406
  • 20191029_123436
  • 20191029_124924
  • 20191029_141928
  • 20191030_123431

Vizitë studimore në Mal të Zi me Rrjetin e zhvillimit Rural

Tetor 2019, Mali i Zi- Takimi mes dy Rrjeteve të zhvillimit Rural të Kosovës dhe Rrjeti i zhvillimit Rural Mali i zi.
Rrjeti për Zhvillim Rural i Kosovës (RRZHRK), rrjeti LEADER Grupeve Lokale të Veprimit në Kosovë, në kuadër të projektit për Masën 303 “Zbatimi i Strategjive zhvillimore lokale” Aktiviteti 1 ”Përvetësimi i aftësive dhe nxitja/animimi i banorëve të territorit të GLV-ve të përzgjedhura” në kuadër të aktivitet Vizitë studimore.
Vizitoi Rrjetin e zhvillimit rual të Malit të zi.

Ku u prezantua programi historiku dhe aktivitet e Rrjetit për zhvillim Rural Mali i zi dhe gjatë diskutimeve u shkëmbyen ide dhe përvoja reciproke dhe u dakorduan që ky bashkëpunim të vazhdohet në të ardhmën përmes projekteve të përbashkëta në sektorin e zhvillimit rural të dy shteteve.