• 59743252_714258422322712_8575368781646266368_n
  • 59138362_714258638989357_8543697782999875584_n
  • 59347741_714258492322705_7644908204807159808_n
  • 59374487_714258625656025_3180523926656647168_n
  • 59387069_714258408989380_5360986317830225920_n
  • 59450948_714258462322708_146003736735514624_n
  • 59743252_714258422322712_8575368781646266368_n
  • 59781718_714258682322686_8352190989477085184_n

Grupi Lokal i Veprimit “GLV Agroturizmi” komuna e Pejës realizon vizitën studimore në Korçë

04 Maj 2019, Korçë, Shqipëri- Në kuadër të projektit përfitues nga MBPZHR për Masën 303 “Zbatimi i Strategjive zhvillimore lokale” Aktiviteti 1 ”Përvetësimi i aftësive dhe nxitja/animimi i banorëve të territorit të GLV-ve të përzgjedhura”  Grupi Lokal i Veprimit “GLV Agroturizmi” komuna e Pejës ka realizuar me sukses vizitën studimore në Korçë, Shqipëri.

Qëllimi i vizitës është për shkëmbim përvojave dhe ngritje kapacitetesh.

Ngritur eksperiencën e fermerëve lokal dhe krijimin e mundësive për lidhje më të gjerë të bashkëpunimit në mes të vendeve.

 

https://www.facebook.com/glvagroturizmi/photos/pcb.714258778989343/714258405656047/?type=3&theater