• Monitorimii projektit “Aktivizimi dhe Fuqizimi i GLV-ve” GLV Agro Vitia, Viti

  Monitorimii projektit “Aktivizimi dhe Fuqizimi i GLV-ve” GLV Agro Vitia, Viti

 • Monitorimii projektit “Aktivizimi dhe Fuqizimi i GLV-ve” GLV Syri i Sharrit-Kaçanik

  Monitorimii projektit “Aktivizimi dhe Fuqizimi i GLV-ve” GLV Syri i Sharrit-Kaçanik

 • Monitorimii projektit “Aktivizimi dhe Fuqizimi i GLV-ve” GLV Narcis- Shtërpce

  Monitorimii projektit “Aktivizimi dhe Fuqizimi i GLV-ve” GLV Narcis- Shtërpce

 • Nenshkrimi i kontrates bashkëpunimi RRZHRK-Helvetas

  Nenshkrimi i kontrates bashkëpunimi RRZHRK-Helvetas

 • Nenshkrimi i kontrates bashkëpunimi RRZHRK-Helvetas

  Nenshkrimi i kontrates bashkëpunimi RRZHRK-Helvetas

 • Grupet Lokale të Veprimit të akrediturara në Kosovë

  Grupet Lokale të Veprimit të akrediturara në Kosovë

 • GLV Gjeravica implementon projektin VALORIZIMI I EKO PRODUKTEVE NE ZONEN NDERKUFITARE-Lights_Eco Market

  GLV Gjeravica implementon projektin VALORIZIMI I EKO PRODUKTEVE NE ZONEN NDERKUFITARE-Lights_Eco Market

 • GLV Gjeravica implementon projektin VALORIZIMI I EKO PRODUKTEVE NE ZONEN NDERKUFITARE-Lights_Eco Market

  GLV Gjeravica implementon projektin VALORIZIMI I EKO PRODUKTEVE NE ZONEN NDERKUFITARE-Lights_Eco Market

 • GLV Gjeravica implementon projektin VALORIZIMI I EKO PRODUKTEVE NE ZONEN NDERKUFITARE-Lights_Eco Market

  GLV Gjeravica implementon projektin VALORIZIMI I EKO PRODUKTEVE NE ZONEN NDERKUFITARE-Lights_Eco Market

 • NJOFTIM PËR HAPJEN E TREGUT MOBIL TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË RAJONIN E DRINIT

  NJOFTIM PËR HAPJEN E TREGUT MOBIL TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË RAJONIN E DRINIT

 • Takim i rregullt i bordit te RRZHRK

  Takim i rregullt i bordit te RRZHRK

 • Takim i rregullt i bordit të RRZHRK

  Takim i rregullt i bordit të RRZHRK